——– Serveis

Projectes i
direcció d’obra

Project
management

Disseny
d’interiors

Home
staging

Obres i
reformes

Projectes
d’activitats econòmiques

Informes,
peritatges i dictàmens

Consulta
tècnica exprès

Taxacions / Valoracions

Cèdules d’habitabilitat

Certificat
eficiència
energètica

ITE-Inspecció tècnica d’edificis

.
Topografia

Fotomuntatges / Renders

Altres
serveis